Nhà đấu tranh chống cộng chống kịch liệt các nhà đấu tranh chống cộng“Chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong” ở Houston, và những phản ứng “ngược đời” của ông Ngô Kỷ từ quận Cam: Nhà đấu tranh chống cộng chống kịch liệt các nhà đấu tranh chống cộng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich