NGUYỄN PHÚ TRỌNG ngã sấp mặt khi quyết tâm không "PHI CHÍNH TRỊ HÓA" quân đội trước ĐẠI HỘI 13Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết rằng “Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân”.

Quan điểm vừa nêu của ông Nguyễn Phú Trọng bị cho là trái với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như không đúng với bản chất của quân đội, là phục vụ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, chống xâm lược chứ không phải can thiệp chuyện an ninh trật tự hay chống nhân dân, như phát biểu của Giáo sư Mạc Văn Trang:

“Năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trường Quân đội và tặng một lá cờ có chữ ‘Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân’. Sau này thì phát triển thành ‘Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng’. Nhưng sau này biến quân đội thành của đảng ‘Quân đội ta trung với Đảng’ chứ không phải chứ không phải trung với nước, rất vô lý, nghe chướng tai vô cùng. Vì Quân đội Nhân dân phải bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ một đảng, đảng chỉ là một nhóm người.”

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri