Ngôi sao Già Hơn Vũ trụ 200.000.000 Năm tuổi

Ngôi sao Già Hơn Vũ trụ 200.000.000 Năm tuổi


Ngày xửa ngày xưa, không có gì cả. Và bỗng chốc, có tất cả! Một Vụ Nổ Lớn và vũ trụ được sinh ra! Sau đó, những ngôi sao xuất hiện, các hành tinh tập hợp thành các thiên hà và các hệ. Nhưng hãy tưởng tượng, có thứ gì đó đặt những hiểu biết của con người thành câu hỏi, vô hiệu hóa mọi công trình của những nhà thiên văn học vĩ đại nhất! Như là, một ngôi sao GIÀ HƠN cả vũ trụ?
Chúng ta cần đánh liều đi xa, thật ra, đến vùng không gian chưa được khám phá để gặp thể sáng phức tạp. Hành trình này đưa chúng ta ra xa Trái đất 200 năm ánh sáng, đến chòm sao Thiên Bình. Đây rồi, khối tròn sáng xanh đó – HD 140283, hay đơn giản là “ngôi sao Methuselah”. Vũ trụ của chúng ta, như bạn biết, đã có khoảng 13,8 tỷ năm. Còn với ngôi sao này,…

DẤU THỜI GIAN:

Tỷ: nó lớn đến mức nào? 1:05
Bí ẩn của Methuselah 1:34
Tuổi thọ của một ngôi sao phụ thuộc vào điều gì 2:51
Vậy ngôi sao này bao nhiêu tuổi? 3:54
Bằng chứng về Vụ Nổ Lớn 4:31
Vật chất tối 6:01

#vutru #suthatvevutru #soisang

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

5 PHÚT THỦ CÔNG

123GO!

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Ngày xửa ngày xưa, không có gì cả. Và bỗng chốc, có tất cả! Một Vụ Nổ Lớn và vũ trụ được sinh ra! Sau đó, những ngôi sao xuất hiện, các hành tinh tập hợp thành các thiên hà và các hệ. Nhưng hãy tưởng tượng, có thứ gì đó đặt những hiểu biết của con người thành câu hỏi, vô hiệu hóa mọi công trình của những nhà thiên văn học vĩ đại nhất! Như là, một ngôi sao GIÀ HƠN cả vũ trụ?
Chúng ta cần đánh liều đi xa, thật ra, đến vùng không gian chưa được khám phá để gặp thể sáng phức tạp. Hành trình này đưa chúng ta ra xa Trái đất 200 năm ánh sáng, đến chòm sao Thiên Bình. Đây rồi, khối tròn sáng xanh đó – HD 140283, hay đơn giản là “ngôi sao Methuselah”. Vũ trụ của chúng ta, như bạn biết, đã có khoảng 13,8 tỷ năm. Còn với ngôi sao này,…

DẤU THỜI GIAN:

Tỷ: nó lớn đến mức nào? 1:05
Bí ẩn của Methuselah 1:34
Tuổi thọ của một ngôi sao phụ thuộc vào điều gì 2:51
Vậy ngôi sao này bao nhiêu tuổi? 3:54
Bằng chứng về Vụ Nổ Lớn 4:31
Vật chất tối 6:01

#vutru #suthatvevutru #soisang

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

5 PHÚT THỦ CÔNG

123GO!

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT
4.79