Ngọc Mai cùng Cô và các Bạn Múa Văn Nghệ Tại Lễ Tổng Kết Năm Học 2016, Trường Mầm Non Việt Mỹ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua