Nghi vấn "đếm xác thu tiền": Công an Nam Định vào cuộc | VTC Now

Nghi vấn "đếm xác thu tiền": Công an Nam Định vào cuộc | VTC Now


VTC Now | Công an Nam Định đang điều tra Công ty dịch vụ tang lễ Trường Dương có hành vi thu tiền trái pháp luật với những người đã chết giống vụ Đường Dương ở Thái Bình.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Công an Nam Định đang điều tra Công ty dịch vụ tang lễ Trường Dương có hành vi thu tiền trái pháp luật với những người đã chết giống vụ Đường Dương ở Thái Bình.
4.32