NGHĨ ĐẾN THÂN THỂ THÌ ĐỪNG CẦU KHÔNG BỊ BỆNH TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ

NGHĨ ĐẾN THÂN THỂ THÌ ĐỪNG CẦU KHÔNG BỊ BỆNH TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ


Toàn bài giảng: “HIỂU ĐÚNG 10 ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI” do TT. Nhật Từ thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ, lúc 20h00, ngày 03/04/2020.
***
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG “LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI” CỦA HT. DIỆU HIỆP, ĐỜI NGUYÊN MINH, TRUNG QUỐC
~ Thích Nhật Từ dịch ~

– Tên nguyên tác: “Bảo vương tam-muội niệm Phật trực chỉ” 《宝王三昧念佛直指》
– Tác giả: Hòa thượng Diệu Hiệp (妙叶 hoặc 妙协), sinh vào triều đại Nguyên Minh, Trung Quốc, chuyên tu về niệm Phật tam-muội.

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bị bệnh, vì không bệnh thì tham dục dễ sinh.
2. Ở đời hay xử thế thì đừng cầu không gặp hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì cao ngạo nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì việc học sẽ không theo thứ bậc.
4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không vững chải.
5. Hoạch định công việc thì đừng mong dễ thành, vì thành công dễ thì tâm sinh khinh thường và kiêu ngạo.
6. Giao tiếp thì đừng cầu lợi ích cho mình, vì lợi mình thì mất đạo lý và thất nghĩa.
7. Đối đãi với mọi người thì đừng mong tất cả thuận chìu theo ý mình, vì thuận chìu ý mình thì tâm sinh kiêu căng.
8. Làm việc nhân đức thì đừng cầu sự đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu tính.
9. Thấy lợi lộc thì đừng mong chạm vào, vì chạm vào lợi thì tâm si mê phải động.
10. Bị oan ức thì không cần thanh minh, vì thanh minh thì oán hận càng tăng.

Đó là vì, các thánh nhân dạy rằng: “Xem bệnh tật là phương thuốc tốt. Xem hoạn nạn là sự ung dung. Xem sự chướng ngăn là giải thoát. Xem quân ma là bạn đạo. Xem khó khăn là thành tựu. Xem giao tế tồi của người khác là của cải và lương thực. Xem người đối nghịch là khu vườn đẹp. Xem sự ban tặng nhân đức là vật vứt bỏ. Xem lợi nhỏ là phú quý. Xem oan ức là cách tu.

Được như vậy, sống trong trở ngại mà được hanh thông, đang khi cầu thuận lợi thì bị trở ngại. Chính vì thế, trong chướng ngại, đức Phật được giác ngộ. Những kẻ như Devadatta và Angulimala làm nhiều điều trái nghịch mà đức Phật của chúng ta vẫn phó chúc (thọ ký), giáo hóa cho họ thành Phật.

Như vậy, há chẳng phải cái nghịch của kẻ xấu là sự thuận duyên của ta sao? Cái hủy hoại của người ác là sự thành tựu của ta sao? Người thế tục học đạo ngày nay, nếu trước tiên không sống trong chướng ngại thì khi chướng ngại đến sẽ không thể chống đỡ, vượt qua được. Điều đó sẽ khiến cho đại pháp bảo của bậc Pháp Vương sẽ bị mất đi. Không phải tiếc lắm sao!

NGUYÊN TÁC CHỮ HÁN CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU HIỆP

寶王三昧論

一念身不求無病,身無病則貪慾易生。
二處世不求無難,世無難則驕奢必起。
三究心不求無障,心無障則所學躐等。
四立行不求無魔,行無魔則誓願不堅。
五謀事不求易成,事易成則志存輕慢。
六交情不求益吾,交益吾則虧損道義。
七於人不求順適,人順適則心必自矜。
八施德不求望報,德望報則意有所圖。
九見利不求沾分,利沾分則癡心亦動。
十被抑不求申明,抑申明則怨恨滋生。

是故聖人設化,以病苦為良藥,以患難為逍遙,以遮障為
——————————————————————————–
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official :
——————————————————————————–
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? :
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử :
Sự khác nhau & Phân biệt :
Tình yêu & Hôn nhân :
Gia đình & Xã hội :
Pháp môn & Tu tập :
Kinh điển & Phật tử:
Cõi âm và & Địa ngục :
Ăn chay & Ẩm thực chay :
Thờ Phật & Niệm Phật :
Giấc mơ & Báo mộng :
Học thuyết của Phật giáo :
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông :
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? :
Talk show | Gương Sáng :
Kinh Phật cho người tại gia :
Kinh tụng hằng ngày :
—————————————————————————–
Website: |
Fanpages:

#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
4.43