Ngày vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề đản sinh | An Viên 24h

Ngày vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề đản sinh | An Viên 24h


Hôm nay, ngày 16 tháng 03 âm lịch là ngày vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề đản sinh. Theo kinh “Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni”, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hôm nay, ngày 16 tháng 03 âm lịch là ngày vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề đản sinh. Theo kinh “Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni”, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân…