Ngày rầm có ý nghĩa gì? Sóc Vọng – Một khỏi đầu tốt đẹp🙏🏻 || Đại đức Thích Trí Huệ

Ngày rầm có ý nghĩa gì? Sóc Vọng – Một khỏi đầu tốt đẹp🙏🏻 || Đại đức Thích Trí Huệ


Bài giảng: 2741 – Ngày sóc vong Giảng sư: Thích Trí Huệ Hãy niệm Phật hay comment ” Nam Mô A Di Đà Phật ” để lắng tâm nghe thời pháp từ…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt