Ngày mua 13/4/dư/2020 âm lịch. Tức 04/06/2020 dương lịch. Xe mua về chưa rửa dáy gì quay luôn 😁

Ngày mua 13/4/dư/2020 âm lịch. Tức 04/06/2020 dương lịch. Xe mua về chưa rửa dáy gì quay luôn 😁

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

nan