Ngày lễ tảo mộ 3/3 âm lịch của người dân tộc Tày – Video đầu tiên – Áo chàm TV

Ngày lễ tảo mộ 3/3 âm lịch của người dân tộc Tày – Video đầu tiên – Áo chàm TV


Ngày 3/3 âm lịch được xem là một ngày lễ lớn của người dân tộc Tày. vào ngày này dù bận trăm công nghìn việc, dù xa xôi mấy mọi người cũng cố…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Ngày 3/3 âm lịch được xem là một ngày lễ lớn của người dân tộc Tày. vào ngày này dù bận trăm công nghìn việc, dù xa xôi mấy mọi người cũng cố…