NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020. Nhảy dân vũ: Nối vòng tay lớn chi đoàn 10ĐTiết mục chào sân ra mắt của cho đoàn 10Đ trong chương trình Ngày hội khai trường năm học 2019 – 2020. Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua