Ngày 30 ÂM Mở Kinh Này Vận May Tài Lộc Đến Cuồn Cuộn Như Nước, Cả Tháng Gặp Hên – Kinh Phật

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Mùng 1 ÂM Mở Kinh Này Vận May Tài Lộc Đến Cuồn Cuộn Như Nước, Cả Tháng Gặp Hên – Kinh Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tụng Kinh Phật Giáo : là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Tụng Kinh Phật Giáo :

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời

4.77