Ngày 23 tháng 10 năm 2019Tượng Quan Thế Âm.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem