Ngài Thanh Sĩ | Ứng khẩu Thuyết pháp 123 | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp

Ngài Thanh Sĩ | Ứng khẩu Thuyết pháp 123 | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp


Ngài Thanh Sĩ | Ứng khẩu Thuyết pháp 123 | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp hơn. Xót thương HẠ giới chịu tan-tành, Ấy cũng…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo