'Nếu muốn hủy thi tốt nghiệp, phải sửa Luật Giáo dục' | Tin Tức 24h

'Nếu muốn hủy thi tốt nghiệp, phải sửa Luật Giáo dục' | Tin Tức 24h


‘Nếu muốn hủy thi tốt nghiệp, phải sửa Luật Giáo dục’ Theo thạc sĩ Lưu Đức Quang, thi là hình thức duy nhất để công nhận tốt nghiệp cho học sinh,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt