Nếu không có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt sẽ phải trả giá bằng mạng sống

Nếu không có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt sẽ phải trả giá bằng mạng sống


Nếu không dự báo đúng tình hình để đưa ra các biện pháp chính xác trong phòng chống dịch này thì sẽ trả giá bằng sinh mạng của người dân và rất…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu