Nếu có biến, ai sẽ thay Thủ tướng Anh Boris Johnson? | VTC Now

Nếu có biến, ai sẽ thay Thủ tướng Anh Boris Johnson? | VTC Now


VTC Now | Tới nay, nước Anh vẫn còn rất mơ hồ về việc ai sẽ là người lãnh đạo thay thế Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson, trong trường hợp ông Johnson không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước do nhiễm virus Corona (Covid-19).

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Tới nay, nước Anh vẫn còn rất mơ hồ về việc ai sẽ là người lãnh đạo thay thế Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson, trong trường hợp ông Johnson không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước do nhiễm virus Corona (Covid-19).
4.44