Nam sinh lớp 12 tại Nam Định chế tạo xe ô tô năng lượng mặt trờiNgô Việt Cường đang là học sinh lớp 12A11 Trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, Nam Định). Việt Cường là con út trong gia đình có…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://akbarmontada.com/category/o-to-xe-may-xe-khac