[Musiclight 2019] Phạm Đỗ Minh Anh – Sonata 14 – 1st Movement (Ludwig van Beethoven)Website:
Liên hệ: Pianist Vũ Duy Hiếu – 0903203637

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu