[Musiclight 2019] Đặng Trần Hương Giang – Sonata in C major Op.36 No.1 (Muzio Clementi)Website:
Liên hệ: Pianist Vũ Duy Hiếu – 0903203637

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu