Muốn Leo Rank Tốt Phải Xem Ngay Clip Này | Hơn Nhau Ở Lối Di Chuyển Và Thiết Lập Giao Tranh

Muốn Leo Rank Tốt Phải Xem Ngay Clip Này | Hơn Nhau Ở Lối Di Chuyển Và Thiết Lập Giao Tranh


• Bí Kíp Leo Rank

• Mọi Người Xem Clip Rồi Tham Khảo Nhé

• Bảng ngọc Cho rourke

Ngọc Đỏ III Tỷ lệ chí mạng +0.7%/Sát thương chí mạng +3.6%:
Ngọc Tím III Tốc Đánh Tốc Chạy + 1%

Ngọc Xanh III Công vật lý +0.9/Xuyên giáp +6.4:
• NHẠC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI

#top1rourke #highlight #loidichuyenlienquan

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt
5.00