Mùng 5 Âm "Nghe Kinh Này Phật Ban Phúc Lộc"Đong Đầy May Nắn Bình An Cả Tháng"#NEW

Mùng 5 Âm "Nghe Kinh Này Phật Ban Phúc Lộc"Đong Đầy May Nắn Bình An Cả Tháng"#NEW


Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh…