Mùng 1 Âm Lịch Mở Kinh Này Lên Tài Lộc Kéo Đến Ùn Ùn' Hưởng Lộc Trời Ban" May Mắn Cả Năm Bình An !

Mùng 1 Âm Lịch Mở Kinh Này Lên Tài Lộc Kéo Đến Ùn Ùn' Hưởng Lộc Trời Ban" May Mắn Cả Năm Bình An !


Mùng 1 Âm Lịch Mở Kinh Này Lên Tài Lộc Kéo Đến Ùn Ùn’ Hưởng Lộc Trời Ban” May Mắn Cả Năm Bình An ! Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Mùng 1 Âm Lịch Mở Kinh Này Lên Tài Lộc Kéo Đến Ùn Ùn’ Hưởng Lộc Trời Ban” May Mắn Cả Năm Bình An ! Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di …