[Múa] – Xuân Về Trên Bản Mông – Lễ Khai Giảng Trường Tiểu Học Bình Nhân[Múa] – Xuân Về Trên Bản Mông – Lễ Khai Giảng Trường Tiểu Học Bình Nhân
[Múa] – Xuân Về Trên Bản Mông – Lễ Khai Giảng Trường Tiểu Học Bình Nhân
Các diễn viên múa là các cô nuôi dạy hổ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua