Múa Vui – Âm nhạc lớp 2 – Sáng tác: Lưu Hữu Phước – [Chăm Ngoan]Lời nhạc: Cùng nhau múa xung quanh vòng….,cùng nhau múa cùng vui….Cùng nhau múa xung quanh vòng….,vui cùng nhau múa đều…..Nắm tay nhau bắt tay nhau….,vui cùng vui múa ca…..Nắm tay nhau bắt tay nhau….,vui cùng vui múa đều…..

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua