Múa VIỆT NAM ƠITiết mục múa VIỆT NAM Ơi thuộc chuyên đề MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU do tập thể lớp 10G, năm học 2018 – 2019, Trường THPT Nam Sách II thực hiện.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua