Múa vạt áo trong mơ GIẢI NHẤT – [Lyrics + Kara]Múa vạt áo trong mơ đạt giải nhất.
Biểu diễn: Lớp 5A6 Trường Tiểu học Tam Hiệp.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri