Múa Truyền Thống Ấn Độ (Indian classical dance)Nhân sự kiện các bạn ngành múa truyền thống thi học kì, mình đã vào được hội trường và nhìn các bạn ấy múa hát thi kết thúc học kì

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua