Mùa Thu Lê Lợi 2019Đã Biết: Trận cầu đã qua Thất bại đã rõ Cửa đi tiếp nào đâu còn nữa Trận cuối cũng thủ tục mà thôi Nếu có thắng ba không chúng ta cũng sách…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem