Múa Thiếu Nữ Chăm – Lễ Hội Ka Tê 2018Múa Thiếu Nữ Chăm – Lễ Hội Ka Tê 2018
Ca Khúc : Múa Chăm
Biểu Diễn : Học Sinh Plei PLao
Edit Video : Hán Văn Trà
↘️↘️↘️Link facebook :

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua