Múa "Thiếu nhi làm theo lời Bác" Chủ đề năm học 2018-2019 ĐỘI AEROBIC Q.1

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua