Múa Tày – sinh viên Đại học văn hoá hà nộiMúa Tày: Suối Đàn
Trả bài: Tổ chức các chương trình vùng dân tộc thiểu số

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua