Múa. Tập thể giáo viên trường THCSTT Lập Thạch

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua