Múa sư tử – múa lân – bé tập múa sư tử chuẩn bị đón trung thu – giải trí nhỏ – lion danceMúa sư tử – múa lân – bé tập múa sư tử chuẩn bị đón trung thu – giải trí nhỏ – lion dance
múa sư tử, hai anh em tập múa sư tử ở nhà, anh gõ trống em múa lân:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua