Múa sạp Lao Kra Top Mai ลาวกระทบไม้ (Thái Lan) – Lễ hội Văn hóa Đông phương 2015Tiết mục múa sạp Lao Kra Top Mai ลาวกระทบไม้ (Thái Lan) của Nhóm múa ngành Thái Lan học (khoa Đông phương học) trong Lễ hội Văn hóa Đông phương 2015 . Nemolicious Productions.
Nguồn: vnustudent

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua