[Múa quạt] Hoa học trò – Nhóm năng khiếu – TH Nguyễn Hữu HuânKhai giảng 2019 – 2020 Trường TH Nguyễn Hữu Huân

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua