Múa nón "Bèo dạt mây trôi"Lễ Khai Giảng năm học 2019 – 2020
Tiết mục: Múa nón “Bèo dạt mây trôi”
Biểu diễn: Tập thể học sinh nam lớp 4B2

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua