Múa Nét Việt của học sinh lop 6 THCS Phú Lộc, Tân Châu, An Giang

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua