Mùa mưa ngâu nằm cạnh | Hạ Vi hát

Mùa mưa ngâu nằm cạnh | Hạ Vi hát


Hôm nay theo như lịch trình thì làm test xong trời sẽ vừa đủ nắng đẹp để mình ra hát 1 bài gì đó vui tươi. Nhưng rất tiếc! Cô ra đề khó và mình méo bik làm sau đó thì trời đổ mưa coi như là mọi hy vọng của mình, mọi quyết định của mình sụp đổ :))) và thế là bài này ra đời hihi

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hôm nay theo như lịch trình thì làm test xong trời sẽ vừa đủ nắng đẹp để mình ra hát 1 bài gì đó vui tươi. Nhưng rất tiếc! Cô ra đề khó và mình méo bik làm sau đó thì trời đổ mưa coi như là mọi hy vọng của mình, mọi quyết định của mình sụp đổ :))) và thế là bài này ra đời hihi
5.00