Múa: Mơ ước ngày mai Tập huấn CTĐ huyện Tiên Du 2019Bài múa: Mơ ước ngày mai .
– Thể hiện: TPT Đội Và Học sinh THCS và Tiểu học huyện
Tiên Du.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua