Múa Lân tại Trường tiểu học – THCS Pétrus Ký Bình Dương

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua