MÚA LÂN + LỬA TRẠI – ĐOÀN KHOA DU LỊCH- ĐẠI HỌC NHA TRANGTIẾT MỤC MÚA LÂN ĐÊM VĂN NGHỆ “ÁNH TRĂNG KẾT NỐI” TẠI THÔN BA DÙI, XÃ KHÁNH BÌNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN CỦA ĐOÀN KHOA DU LỊCH

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua