Múa " Hồn Quê " du học sinh Việt Nam tại Chaopraya University, Nakhon Sawan, Thái LanThanh Xuân là đây, viết ri thôi chơ để cho con cháu sau này nó coi, năm xưa tụi gì, cô, mẹ, bà đẹp rứa đó các con nak,

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua