Múa hát Tiểu học Yên Đồng (Lớp 5C,20-11-2014)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua