Múa hát Thiếu nhi _ TIỂU HỌC 3_ KHĂN QUÀNG THẮP SÁNG BÌNH MINHMúa hát Thiếu nhi _ TIỂU HỌC 3_ KHĂN QUÀNG THẮP SÁNG BÌNH MINH
Video phục vụ cho các em thiếu nhi và Tổng phụ trách Đội.
Thực hiện: Hội đồng Đội Thành phố Đà Nẵng.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua