Múa hát tập thể bài "Khăn quàng thắm mãi vai em"Múa hát tập thể năm học 2011 – 2012 tỉnh Quảng Nam (Xuân Mùi và Ngân Hà hướng dẫn).

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua