Múa hát sân trường ở vùng 1- Trường Tiểu học Giai Xuân- Tân Kỳ 10- 2014

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua