Múa Đưa cơm cho mẹ em đi cày / Đêm Trung thu của các em học sinh Trường PTDT bán trú TH Vàng Đán..Múa Đưa cơm cho mẹ em đi cày trong đêm Trung thu ở Trường PTDT bán trú TH Vàng Đán với sự thể hiện đặc sắc của em học sinh lớp 1A2. Học sinh của cô Bùi Thị Thịm. Tiết mục Múa của em đã làm các thầy cô xúc động và niềm tự hào của các bạn học sinh Trường PTDT bán trú TH Vàng Đán.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua