Mùa đông của anh Hướng dẫn BOLERO tone C trưởng dễST : Trần Thiện Thanh
TÔNG C -F-DM-G

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu