Múa đơn đẹp – nhạc hay :)Luyện tập đấy mờ :)))))))))))
Lần đầu tập múa đơn nên trông ngáo dư tế.. ^_^

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua